Timo mötte katten och så slutar SHL 2021

 
Timo Kalkela från Tammerfors Finland
mötte en så kelen katt på bron nedanför 
Medlefors Folkets Hus.
 
 
Katten som Timo mötte ville inte lämna 
Timos axlar, hon satt där och kurrade
och tyckte att livet ändå är fantastiskt
 
 
Timo som jobbar på Northvolt var på väg 
till sitt boende när han mötte katten som
genast hoppade upp på hans axlar.
 
 
 
F R Å N   D E T   E N A 
T I L L    N Å G O T
H E L T   A N N A T
 
Hur slutar årets upplaga av SHL 2021 ?
 
H Ä R   Ä R   M I T T    T I P S
 
 
Man måste ju kunna dagdrömma
 
 
Så slutar SHL 2021 - Timo Kalkela Tammerfors,