Korvätar-mästaren är från Skellefteå

 
Såg ni Alexander på TV5 ikväll från Ullared där han vann korvätartävlingen
Hela 16 korvar med bröd fick Alex i sig på 10 minuter... Slå det om du kan
 
 
 
 
J A G   K A N   S T Ä L L A    U P P
I   E N    S U R S T R Ö M M I N G S - Ä T A R    T Ä V L I N G
 
 
Undrar hur många surströmmingar med bröd man skulle få i sig på låt oss säga 30 minuter
Om det dessutom ingår minst tre snapsar Skåne?