Lindalmström, Stensvedjan 29 april 2019

 
Stark vårflod, Lindalmström, Stensvedjan 29 april 2019
 
 
 
 
En gång i tiden fanns det sju kvarnar här längs en sträcka här vid Lindalmström
 
 
Klintforsån är ett biflöde till Skellefteälven. Ån startar i Jörn - Bolidens församling 
och rinner genom sjöarna Hedträsket, Klockträsket, Bastuträsket och Varuträsket
 
 

Starten av Bolidengruvan (1925) och anrikningen av dess malm (innehållande guld,silver,koppar, zink, arsenik m.m.) innebar utsläpp av restprodukter och ån blev förgiftad och helt fiskdöd från utsläppsstället Strömfors och till Varuträsket. Från slutet av 1980-talet har en återhämtning skett och vissa fiskar har återvänt;
dock (2011) ännu inte den lax och den flodpärlmussla som fanns tidigare.
wikipedia
Lindalmström, Stensvedjan, Klintforsån, 2019-04-29,