Northvolt fick ministerbesök idag 21 aug. 2019

 
Northvolt idag 21 augusti 2019
Företaget fick fint besök idag, det var nämligen civilminister
Ardalan Shekarabi som kom och blev briefad på plats
av bland andra Emad Zand från Northvolt.
 
Att denna etablering med batterifabriken i kommunen är det största som hänt sedan man hittade guld i Boliden 1924.
Att det som sker kommer att ge ringar på vattnet och att Skellefteå kommun
har en hel del att tänka på, det är oerhört mycket som måste flyta på... såsom arbetskraft utifrån, bostäder måste byggas
vägar och infrastruktur måste ses över och mycket annat.
 
Så en stor fråga till Ardalan är ju förstås, vad kan staten stå till tjänst med?
 
 
Emad Zand som enligt medier är en stjärnvärvning av Peter Carlsson 
Emad informerar och svarar på frågor av Ardalan Shekarabi
 
 
En springande punkt är kanske frågan till Ardalan, vad kan regeringen och staten bidra med
till utvecklingen som nu sker här i Skellefteå?
Ardalan svarade bland annat att det är viktigt att det finns en djup samverkan mellan
Skellefteå Kommun och statliga myndigheter
 
 
Han som gav mig briefing över vad som sker just nu fysiskt på området
var Simon Stenberg som är Bas-U, miljösamordnare för hela bygget.
 
 
Det är inte långt bort innan dom första byggnaderna står på plats här...
 
 
 
Emma Sundelin, Projet Manager på Northvolt
tycker att det är viktigt att få besök av folk i regeringsställning
Idag civilminister Ardalan Shekarabi, men det lär bli fler ministerbesök vad det lider.
 
 
Mediaintresset för Northvolts batterifabrik är stort, det pratas om denna etablering 
på många håll, speciellt nu när Northvolt tillsammans med Arbets Förmedlingen  
åker land och rike runt för att hitta arbetskraft.
Northvolt bygger Europas största batterifabrik i Skellefteå, men arbetskraften räcker inte till.
Nu när bolaget rekryterar från andra delar av Sverige och världen rustar staden för inflyttning.
 
 
Emma Sundelin och Emad Zand 
Ser med tillförsikt på vad ett besök som idag av civilminister Shekarabi kan utmynna till.
 
 
Jag glömde fråga Ardalan Shekarabi som är född i Manchester om vilket lag han håller på
Manchester United eller Manchester City.
 
 
I övrigt... Man håller på att gräva för att lägga krafledningarna under jord
Ardalan Shekarabi, Emad Zand, Emma Sundelin, Northvolt Skellefteå,