Här byggs det i Skellefteå. april 2021

 
Frigg / Balder 12 april 2021
 
Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Lindbäcks närmare 200 nya lägenheter.
På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet.
Klart sommaren 2022.
 
 
Köpmangatan 14, 12 april 2021
 
På kvarteret Höder i Centrala stan bygger Höder Fastighetsutveckling ett 40-tal nya bostadsrätter. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
 
 
 
Hörnellgatan   12 april 2021 
 
Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus, ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Bolaget har sedan tidigare byggt ett nytt parkeringshus på Citykompaniets parkering som stod klart vid årsskiftet 20/21. 
 
 
 
Sara kulturhus / The Wood Hotel    12 april 2021
 
Sara är namnet på det blivande kulturhuset. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare. I Skellefteås utveckling och väg mot målet om 80 000 invånare år 2030 har kultur- och besöksnäring en given plats. Under hösten 2018 startade bygget av ett nytt kulturhus och hotell. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
 
 
 
 
Östra Nygatan    12 april 2021
 
Älvshöjden
Peab bostad bygger nya bostadsrätter längs Östra Nygatan, intill Korv-Ivars på Älvsbacka. Klart hösten 2022.
 
 
 
NIPAN
Bockholmsvägen   12 april 2021
 
Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
 
 
 
 
Västra Erikslid     12 april 2021
 
 Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Totalt planeras sammanlagt 450 lägenheter.
 
 
 
 
Anderstorps Centrum     10 april 2021
 
Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
 
 
 
Floraskolan / Florahallen     3 april 2021
 
Redan Klart och redan invigt
 
En helt ny skola, idrottshall och friidrottshall står nu klar på Morön. Byggnationerna slutfördes under sommaren 2020 och skolan öppnade för de första eleverna
höstterminen 2020
 
 
 
Förskola Brännan 
 
Fler förskoleplatser centralt är en viktig del av utveckligen av Centrala stan. Nu byggs en ny fleravdelningsförskola även på Brännan. Byggstart våren 2021.
 
 
 
Nålvägen / Anderstorp
 
Vägg i vägg med den redan klart byggda padelbana
byggs det ännu en bana...
 
 
 
Klintgatan Mobacken / Medlefors
 
En ny gata och 11 nya hus ska byggas
på Degerstedts potatisland på Klintgatan
 
 
Skellefteå Site East  Torsgatan    11 april 2021
 
På Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Satsningen möjliggör för fler företag inom energiintensiva branscher att etablera sig och bidrar till att stärka Skellefteås utveckling och näringsliv.
 
 
 
Northvolt Ett      11 april 2021
 
Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2023.
 
Northvolt är ju som alla vet den största orsaken till varför det 
byggs och etableras företag här i Skellefteå med omnejd.
 
Det jag har räknat upp här är bara en handfull byggen
av alla som är planerade och ännu ligger på ritbordet...
Det kommer mera.
 
 
Så kan det gå när man är ute och cyklar
och väljer att gena över leriga vägar och blöta åkrar...
Gissa hur min gympaskor såg ut... huvva!