Viktigt med avisning av flygplanen

 
Med en blandning av glykol och varmt vatten avisas flygplanen innan start.
 

Ett flygplan som under parkering eller flygning har belagts med snö, rimfrost eller is ska avisas före flygning. Flygplanet ska vara fritt från frusna avlagringar före start.

Om det råder isbildningsförhållanden på marken och/eller i luften besprutas flygplanet med en vätska som förhindrar att det blir en beläggning av is på flygplanet medan det taxar och under den första delen av flygningen som sker i moln.

 

 Isen skapar en förändring i form av de aerodynamiska ytorna på flygplanet. När is, snö eller frost fastnar på flygplanet så störs den noggrant designade formen på vingen, på rodren roder och på fenan. Resultatet blir kraftigt förändrade flygegenskaper på flygplanet.

Flygplanet förmåga att skapa lyftkraft försämras, motståndet ökar och manöverförmågan över flygplanet kan minska eller helt försvinna. Naturligtvis inte önskvärda resultat.

 

 
Olyckor som inträffat pga nedisning.
 
Olyckan i Kälvesta 15 januari 1977
Flygplanet, en Vickers 838 Viscount befann sig på en höjd av 350 meter
under inflygning till Bromma flygplats.
Utan förvarning förlorade piloterna kontroll över höjdrodret. Planet dök brant och störtade på en parkeringsplats vid Ängsullsvägen i bostadsområdet Kälvesta, fem kilometer nordväst om flygplatsen. Ingen på marken skadades, men alla 19 passagerare och tre besättningsmän omkom.
En av de omkomna var bordtennisspelaren Hasse Alsér
 
Olyckan berodde på att planet drabbats av stabilisatornedisning och på grund av detta blivit manöverodugligt då full klaff fälldes ut inför landning.
De svenska piloter som flög denna typ av flygplan hade dock inte informerats på den tiden om att typen var mycket känslig för just denna typ av isbildning.
 
 
27 december 1991, haveriet i  Gottröra.
Orsaken var klaris som bildats på vingarna under natten. Det kalla bränslet innebar att isen inte smälte loss som tänkt när flygplanet avisades. Vid starten bröts isbitar loss och dessa slog ut bägge motorerna. I kombination med felaktigt handhavande av piloterna (som inte var tillräckligt utbildade på flygplanstypen, en Douglas DC-9-81 (MD-81), och kände till att motorn hade en automatisk pådragsfunktion som skulle motverka en motorskada i den andra motorn). Turen var med alla ombord och ingen omkom i haveriet.