ÄNTLIGEN!

 
Äntligen händer det grejer runt Kulturhuset och hotellet 
Idag blev det klart att

Samhällsfastighetsbolaget SBB kommer att investera 1.050 miljoner kronor

i Skellefteås kommande kulturhus.

SBB kommer att äga hela fastigheten inklusive hotell och hyra ut den till ett driftbolag som Skellefteå kommun ska bilda inom sin bolagskoncern Skellefteå Stadshus. Hyreslängden uppgår till 50 år, framkommer vidare.

 

Samhällsbyggnadsbolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt.

Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.
Bolagets mål är att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20-25 miljarder kronor inom fem år och vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden över hela norden.

Beståndet innefattar en stor del samhällsnyttiga fastigheter vars hyresgäster är direkt eller indirekt skattefinansierade.