Fin Främmen Från Göteborg

Direkt från Göteborg...
Karin träffar systerson Jimmy och hans lille pöjk Oliver.
I soffan i Örviken sitter Jimmy, Vigor, Karin och Oliver samt Berit.
Tack för maten Berran!