Stad i Förvandling 4 maj 2021

 
Igår den 4 maj börjades arbetet med att bygga om Kanalgatorna.
All växtlighet mellan gatorna grävs bort, träd och buskar med mera.
Planen är att Kanalgatan bara blir en gata, den södra väghalvan den norra
ska bli grönområden och entrén framför Kulturhuset och hotellet ska få
en större yta, 
 
 
Grävskopan går fram mellan Kanalgatorna
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrala stan får ett nytt ansikte
 
 
 
 
Så det kommer antagligen bli rörigt och trångt 
i centrala Skellefteå några veckor framåt...
 
Håll Ut!
Det ändar nog till nått fint ska du se