Det är snart val.

 
 
 
 
 
 
 
 
Har DU bestämt dig?
Röstar du av ideologi eller för en speciell fråga?
 
Jag har kollat genom partiernas valaffischer och det är som vanligt
dom säger egentligen mycket litet.
 
Man kan undra om vi i Sverige har fått det lite för bra, istället för att behålla ett starkt Sverige
så vill många rösta för att så få invandrare som möjligt ska komma hit.
 
Varför vill så många få oss att tro att i Sverige ökar antalet brott
Då antalet brott i själva verket minskar
 

Ett 50-tal busskurer krossades i veckan i Sundsvall. Några dagar tidigare tuttade någon eller några under de tidiga morgontimmarna eld på sex bilar i Härnösand.

När lokaltidningarna delade nyhetsartiklarna på Facebook dök kommentarer på samma tema, från olika läsare, omedelbart upp. ”Skulle det inte vara den lägsta brottsligheten på evigheter?” undrade man sarkastiskt.

Jo. Den positiva brottsstatistiken talar ett överväldigande tydligt språk: Det råder i dag en historiskt låg risk att dö eller skadas av våld. Och det är till och med så att i Brottsförebyggande rådets statistik för de senaste tio åren (2008-2017) så är faktiskt skadegörelsebrott den brottskategori som anmälningarna minskat allra mest för.

Men det betyder ju inte att vi är befriade från skadegörelsebrott, eller våldsbrott eller stölder.

Lika fel som att titta ut genom det egna köksfönstret och tolka en brinnande bil på den egna parkeringsplatsen som bevis för att hela världen står i lågor, vore det förstås att tolka avsaknaden av en brinnande bil utanför fönstret eller skadegörelse i bostadsområdet som att allt är bra överallt.

Vi måste däremot fundera över varför så många svenskar tror att kriminaliteten ökar när den i själva verket minskar. Varför är vi så rädda för det som inte är sant?

I vems intresse ligger det att måla upp Sverige i mörkare färger än statistiken visar? I vems intresse ligger det att öka otryggheten bland vanligt folk genom att låtsas att läget är värre än det faktiskt är?

citerat från MittMedia.