Lejonparten till Keruben

A U G U S T I     2 0 1 6
 
 
Svalkar av mig i Krakow
 
C U P I D    O N    A     L I O N
 
 
S E P T E M B E R    2 0 1 6
 
 
Livet på en trappa.
 
 
Sorry, jag smäller av!
 
 
Läskelusk från Skellefteå... med en Scania som transportfordon  AC 5000
 
Strange animal
 
Jacopo Ligozzi, marmot.
 
2 8    M A J    2 0 1 6
 
 
I Stämningsgården hjälps dom åt.
 
 
I Väntan på att bli lejonmat.
 
 
2 9    A P R I L   2 0 1 6
 
 
Fikakulturen ligger visst i generna... keep it up.
 
 
T J U R S K A L L E
 
2 8   O K T O B E R    2 0 1 6
 
 
Barnen väcker barnasinnet hos oss alla.
 
 
 
Två Putti håller facklorna ridande på var sitt lejon. efter Peter Paul Rubens 1577-1640
 
 
2 8   J U L I    2 0 1 6
 
 
Dom vägar som inte leder till Rom, dom leder hem.
 
 
 
Den hårde David hugger skallen av Goliat...
 
 
2 8   F E B R U A R I     2 0 1 6
 
 
Åtta Åttiosjuor på rad.
 
 
Drottningen av Amazonas...
 
 
2 6   J U N I    2 0 1 6
 
 
Att uppleva världen omkring sig från ett älghuvud
 
 
 
Året var 1972... Annorlunda vattenskidåkning när som Barbara ridande på ett lejon forsar fram.
 
2 8   M A R S    2 0 1 6
 
 
Sällskap
 
 
 The Sleeping Gypsi - Henri Rousseau