Stöcksjömordet i Fokus

 
 
Författaren till boken Martin Lindh skrev följande rader bak på pärmen av sin bok:
 
"Den bok som jag nu skrivit hade aldrig kommit till om jag, för snart femtio år sedan, låtit bli att ge mig ut i den sena novemberkvällen för att ladda upp bilbatteriet.
Hur hade mitt liv blivit, utan det jag upplevde den natten?
 
Axel Andersson i Stöcksjö blev mördad 1966 - Ingen fälldes för mordet
och hans anhöriga kunde inte få svar på alla frågor.
 
Boken berättar också om mina år som ledamot i Brottsofferjouren där jag, som stödperson, kommit i kontakt med brottsoffer som berättat om sina trauman.
 
Det är för dessas skull som boken är skriven. En angelägenhet som borde beröra oss alla."
 
Martin Lindh
 
 
Kusin Gösta och jag fick under vårt besök på Pingstkyrkans Second Hand butik syn på en äldre man som Gösta genast kände igen som Martin Lindh och som förknippades med den person som engagerat sig så starkt i mordet på potatishandlaren Axel Andersson i Stöcksjö utanför Umeå.
detta engagemang kom sig av att Martin blev vittne när som kroppen slängdes i Skellefteälven vid dammluckorna vid Kvistforsen i november 1966, alltså cirka en månade efter att mordet hade ägt rum... Axel Andersson mördades den 16 oktober 1966 och kroppen
flöt upp och hittades av två timmerflottare den 10 augusti 1967... 
 
 
Martin Lindh född 1933 var vid det tillfället i november 1966 trettiotre år.
Martin som är duktig tecknare minns mycket väl det ansikte han fick syn på när han befann sig vid Kvistforsen precis samtidigt som kroppen dumpades i älven.
 
Boken inleds med en levnadsbeskrivning av den mördade Axel Andersson, en mycket bra och ingående beskrivning som även gör boken trovärdig och seriös.
 
Själv hade jag när mordet inträffade precis fyllt 14 år, jag och mina nära och kära minns mycket väl
händelsen..., mordet etsades väl in i våra medvetanden och än idag när jag av någon anledning passerar Stöcksjö påminns man om detta så omtalade fall.
Efter samtalet med Martin på Pingstkyrkans Secondhand butik på Högströmsgatan for jag till Skellefteå Bibliotek och lånade boken och läste den på en gång.
 
 
Martins teckning av mannen han mötte vid Kvistforsen.
Polisen och allmänheten som är involverade vet med stor säkerhet vem den skyldige är, men kan inte lägga fram dom bevis som är behövs för en fällande dom...
Så har jag uppfattat det hela.