Städ och smide, Eskilstuna i ett nötskal

 
Smederna av Allan Ebeling, 1954. Fristadstorget, Någon lustigkurre har placerat en
vit råtta på huvudet på en av smederna... 
En anledning till varför Eskilstuna blev en så betydelsefull stad inom smide härrör kanske från året 1771

"Carl X Gustavs sätt att locka till sig Rademacher hade satt sin prägel på staden och drygt 100 år senare, fick Eskilstuna genom ett riksdagsbeslut år 1771 en fristad. Eskilstuna Fristad blev Sveriges största fristad och fristadsprivilegiet innebar att företagare som ägnade sig år förädling av olika metaller och smide fritt skulle få etablerar sig och driva sin verksamhet. Här behövde de inte betala tullavgifter eller skråtvång. Vid sidan om fristaden fanns gamla Eskilstuna kvar"

 

 
Pin Point av Olov Tällström f. 1958,
Ses på Fristadstorget sedan 2014, ett konstverk som får turister att stanna till.
Att ta en selfie med sin spegelbild är ett måste.
 
 
Fristadstorget med Pin Point och Rådhuset i fonden.

 
 
Ett par turister från Stockholm tog en bild med undertecknad framför Pin Point. 
 
 
Arbetets Ära och Glädje, Ivar Johnsson 1942. fontän framför Rådhuset på Fristadstorget.
 
 
Arbetets Ära och Glädje
Kring brunnskarets kanter återfinns tretton reliefer som skildrar människans liv i vardag och fest: tvätterskor, gruvarbetare och smeder i arbete, ett nyförälskat par, barn i skolbänken, fotbollspojkar, en man i dödsbädden, cykelutflykt, präst i predikstolen, beredskapssoldater.
Dessa reliefer är alla huggna av bildhuggaren Per Palm.
(wikepedia)
 
 
 
Stadsparken Eskilstuna 8 juli 2017
 
 
Carl Milles skulptur "Guds Hand" pryder sin plats i Stadsparken.
 
 
Klosters kyrka, populärt kallad Kloster, som invigdes 9 maj 1929
 
 
Detalj av Carl Milles skulpturgrupp Jona och Valfisken
finns att beskådas strax utanför Klosters Kyrka.
 
 
Detaljer från en annan skulpturgrupp, nämligen den i Eskilstuna Rondellen döpt till Profilen.
 
 
 
Skulpturen J. A. Selander
 Selander var en liberal svensk publicist, mest känd för sin starkt nazifientliga hållning som chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren under andra världskriget.
 
Under andra världskriget vägrade Selander att godta de inskränkningar i pressfriheten som samlingsregeringen införde, och fortsatte att starkt och öppet kritisera såväl Nazityskland som Sovjetunionen. Som följd av en artikel iEskilstuna Kuriren  i december 1940 om det sovjetiska anfallet på Finland, i vilken Selander i kraftiga ordalag kritiserade både Sovjetunionen och dess vid tillfället allieradeNazityskland, åtalades han enligt en numera borttagen paragraf i Tryckfrihetsförordningen om "smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makt syftande omdömen". Selander bestred åtalet, bland annat med motiveringen att "sanningen kan icke betecknas som smädlig", medan åklagarsidan menade sanningshalten vara oväsentlig: det viktiga var att inte hindra regeringens ansträngningar att bibehålla landets neutralitet. Selander frikändes. (wikipedia).
 
Selander har även fått en gata i Eskilstuna uppkallad efter sig.
 
 
 
Själv avslutade jag turistvandringen i Eskilstuna vackra och kulturrika stad med att inta en god köttbit på Grekiska Kolgrillsbaren på Fristadstorget... Efteråt med mat och ett par öl i magen letade jag åt mitt hotell och somnade ganska snart...
 
Vi hinner med lite mera av Eskilstuna imorrn...
 to be continued
 
Foto: Peter Eklund
070 36 00 351
 
 
Allan Ebeling, Fristadstorget Eskilstuna, - Arbetets Ära och Glädje, - Carl Milles, - Guds Hand, - J. A. Selander, - Jona och Valfisken, - Pin Point, Olov Tällström, - to be continued