Bøkeskogen i Larvik

Bok (Fagus sylvatica)
 
Bøkeskogen i Larvik är Norges första offentliga fritidsområde, skänkt år 1884 av godsägaren Treschow till Larviks befolkning.
 
 
Bokskog en fantastisk plats att vandra i... även i december månad... ser fram emot att se denna skog under sommarmånaderna.
 
 
Bokträdet som första gången beskrevs av den svenske zoologen Linné, 1753. Boken är ett stort träd med mycket tät krona, slät oveckad stam och glänsande gröna blad.
Löven som är ätbara, växer platt horisontellt för att samla maximalt med ljus, vilket får till följd att solen sällan når under trädets grenar och växtligheten under träden präglas av detta, samtidigt som boklöven förmultnar långsamt.
 
Bokskogens trädkronor.
 
 
Larviksborna älskar sin Bøkeskog... Här går man på tur, rastar sin hund och umgås.
 
 
Bøkeskogen kan upplevas trollsk och kan lätt få din fantasi att skena iväg när du ser både det ena och det andra.
 
 
 
 
 
Härifrån ser man den havet...
 
 
Mellan havet och Bokskogen ligger Larviks centrum.
 
 
Området ligger sentralt i Larvik kommune, mellom bysentrum og E18, oppe på Raet. Det finnes to felt med  gravhauger fra jernalderen i området. Disse er ikke arkeologisk undersøkt. (Wikipedia)
 
Bokskog, - Bøkeskogen i Larvik, - Fagus sylvatica,